cspoint.cz

e-mail – info@cspoint.cz

telefon – 723 212 111

cspoint

Zmapujeme komplexní potenciál podnikatelské struktury  dané oblasti s variantami efektivního rozvoje a konkurenceschopnosti.

Jen skutečný ekonomický potenciál může propojit aktivity důležité pro municipality a jejich efektivní rozvoj.

Uspořádáme Business pointy pro otevřenou a efektivní spolupráci samospráv a soukromého sektoru za účelem hospodárného propojení 

Vyhotovíme dopadové studie s důrazem na účelné a efektivní hospodaření státní správy a samosprávy

Dodáme efektivní nástroj pro účelné nakládání s finančními prostředky s soukromém a veřejném sektoru

PROFESIONALITA

 • PROFESIONÁLNÍ TÝM
 • REFERENCE
 • ZÁRUKA

 

KOORDINOVÁNÍ

 • VLASTNÍ TÝM
 • ZKUŠENNOSTI V ODORU
 • RYCHLÉ APLIKOVÁNÍ

 

APLIKACE PROJEKTŮ

 • PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
 • OTEVŘENÁ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
 • ZPĚTNÁ VAZBA

NÁSTROJE

 • SOFTWARE
 • SLUŽBY
 • EKONOMICKÁ DATA
 • VÝHODA NA TRHU
 
 

ANALYTICKÉ REPORTY

Analytický pohled na firmu z variabilních úhlů pohledu pomocí kvalifikovaných a prověřených ukazatelů o ekonomické situaci firem.

DIAGRAMY VAZEB

Grafy obchodních a majetkových vazeb pro rychlý přehled o různých propojeních a celkové ekonomické situaci u obchodních partnerů.

MONITOROVÁNÍ SOLVENTNOSTI A LIKVIDITY

Monitoring rizik a změn u právnických i fyzických osob, které mohou ovlivnit spolupráci s dodavateli a další obchodní aktivity vaší firmy.

ZJIŠTĚNÍ KONEČNÉHO VLASTNÍKA FIRMY 

Funkcionalita aplikace, která v přehledné tabulce zobrazí buď složení ekonomicky spjaté skupiny nebo seznam konečných vlastníků.

BĚŽNÝ STAV EFEKTIVITY V ČR 23%
ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 59%
AUDIT PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 65%
BUSINESS POINT 79%
DOPADOVÁ STUDIE + RISK MANAGEMENT NA ROK ZDARMA 89%

FIRMY / INSTITUCE / KONTAKTY

DIRECT GROUP ,  VIAIN  

e-mail – info@cspoint.cz,  telefon – 723 212 111

KONTAKTNÍ OSOBY

 • Bc. Michal Riško, DiS.
 • Ing. Miloslav Hrdlička
cspoint

 copyright cspoint.cz / stránku vytvořila skupina is24.cz / chráněno autorským zákonem